Jogi nyilatkozat és Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat és Felhasználási feltételek

 
A jelen honlapot ("honlap") a látogató felhasználók saját felelősségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a honlap üzemeltetője MACULATURA PROFESSZOROK Korlátolt Felelősségű Társaság ("Üzemeltető") bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.
 

Információk

Az oldalon közzétett információk kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják. Az Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Annak ellenére, hogy a honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek.
 

Védjegyek, domain nevek

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A honlapon közzétett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket senki sem jogosultüzleti céllal használni, illetve mindenki köteles tartózkodni az Üzemeltető jó hírnevének megsértésétől.
 

Szerzői jog és az információk tulajdonjoga

A Férfibarlang.hu honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az Üzemeltető szellemi alkotását képezi.

A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

 

Hivatkozások, linkek

 
Ha Ön a honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért az Üzemeltető abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a honlapon található hivatkozással jutott oda.
 
 

Az adatok biztonsága

 
A honlap bizonyos részeinek megtekintéséhez azonosításra szolgáló információkat kell megadnia, amivel Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait azonosítása céljából az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került adatokat kizárólag azonosítási célra használja, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, valamint azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.
 
 

A látogatóktól származó visszajelzések

 
A honlaplátogatóktól az  üzemeltető  info kukac ferfibarlang pont hu e-mail címére küldött információkat a honlap üzemeltetője nem őrzi meg. Ezek a levelek megválaszolásuk után törlődnek a rendszerből. 
Az oldalon, továbbá az oldalhoz kapcsolódó bármely web helyen („hotlink”) található információkat partnereink, illetve felhasználóink bocsátották rendelkezésünkre, így azokért, illetve azok helytálló, pontos tartalmáért  felelősséget nem vállalunk.  Javasoljuk, hogy az itt található információk pontosságát más forrásból is ellenőrizze. 
 
 
Az oldal üzemeltetője kizárja polgári jogi felelősségét mindazon közvetlen vagy közvetetett  kárért, amely az oldalon közölt tartalom következtében keletkezetett. 
 
 
A web oldalon lehetőség van arra is, hogy a felhasználók saját tartalmat tegyenek ott közzé. (Fórum, blog, felhasználói levél).
 
Az oldal üzemeltetője részére a jelen web oldalon keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat, illetve a jelen web oldalon publikált anyagokat megillető teljes és korlátlan felhasználási jog az üzemeltetőt illeti meg, amelyet a felhasználó kifejezetten tudomásul vesz és lemond az ferfibarlang.hu portálra általa felvitt bármilyen tartalom szerzői és egyéb jogairól, átruházva ezt a ferfibarlang.hu üzemeltetőjére. Az üzemeltető  az anyagot bármilyen célra és bármilyen módon felhasználhatja, ideértve a reprodukálást, továbbítást, publikálást, nyilvánossághoz közvetítést és sugárzást is.
 
 
A felhasználó nem tehet közzé olyan információt, amely más személyiségi vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát (szerzői jog, iparjogvédelmi, különösen védjegyhez fűződő jog) sérti, illetve bármely más módon jogsértő lehet.Amennyiben ilyet tesz, ennek felelőssége a közzétévőt érinti!
 
 
A felhasználó által  közzétett tartalmat az üzemeltető nem köteles előzetesen ellenőrizni, sem azt rendszeresen vizsgálni, abból a szempontból, hogy az nem sérti-e más jogát. Amennyiben az üzemeltető azonban észleli, illetve harmadik személytől érkező jelzés során tudomására jut, hogy a felhasználó által közzétett tartalom jogellenes, úgy azt haladéktalanul eltávolítja, vagy az ahhoz való hozzáférést nem biztosítja. Az információ eltávolításából, vagy a hozzáférés megakadályozásából származó kárért az üzemeltető nem felel. Az üzemeltető ezen cselekedetéről a felhasználót külön nem értesíti. 
 
 
A felhasználó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa közzétett információ miatt harmadik személy az üzemeltető felé igényt jelent be, úgy tartozik az üzemeltetővel szemben helyt állni az emiatt őt ért kár miatt, illetve tartozik az üzemeltető helyébe lépni, ha a közzétett információval kapcsolatban más személy az üzemeltetővel szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni az üzemeltető részére a követeléssel szembeni védekezéséhez, továbbá az információval kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni az üzemeltetőt és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy az üzemeltetőt érdeksérelem ne érje.
 
A Fórum, a blog és a kommentek a felhasználók által szabadon szerkeszthető tartalmak, amelyet az oldal szerkesztője folyamatosan ellenőriz és felülvizsgál. Amennyiben a hozzászólások és bejegyzések sértik az üzemeltető vagy partnereinek érdekeit, a hozzászólást a szerkesztő módosíthatja, moderálhatja (pl. nagy X betűkkel a nem kívánt tartalmat felülírja) vagy törölheti a felhasználó értesítése nélkül. Az oldalon azonnal törlünk minden, reklámnak minősülő és más személyi jogait sértő, illetve trágár kifejezéseket tartalmazó bejegyzést. A Fórumban automatikus és 24h-s emberi moderáció is van, több esetben történő szabályszegés törléshez vezet.
 
A regisztrációval a fenti feltételeket elfogadottnak tekinti.
Ajánlatkérés

A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk. Ismerje meg tájékoztatónkat arról, hogy milyen sütiket